Ryhmäopetus ja ilmoittautuminen

Soittotuntien lisäksi voi osallistua ryhmäopetukseen. Yhdessä soittamalla perehdytään yhteismusisoinnin alkeisiin. Musiikin perusteiden alkuopetuksen sisältöihin tutustutaan laulaen, soittaen, liikkuen ja oman soittimen kautta.