Toiminta-ajatus

Opetuksemme tavoitteena on herättää ja vaalia lapsen rakkautta musiikkiin sekä vahvistaa hänen musiikillisia perusvalmiuksiaan. Opastamme lasta kuuntelemaan. Harjaannutamme lapsen musiikillista muistia ja edistämme rytmi-, muoto-, harmonia-, dynamiikka- ja melodiatajua.

Tuemme lapsen luovaa musikaalista ilmaisua. Samalla vahvistamme lapsen sosiaalista ja emotionaalista kehitystä. Integroimme opetuksen kuvataiteeseen, tanssiin ja teatteri-ilmaisuun.

Musiikkikasvatus on tärkeä osa lapsen tasapainoista ja kokonaisvaltaista kasvua. Musiikin avulla lapsen tunne-elämä, sosiaaliset valmiudet sekä motoriset ja tiedolliset taidot karttuvat. Musiikki auttaa lasta toimimaan ryhmässä muiden kanssa.

Taideintegraatiossa lapsi voi ilmaista itseään kuvataiteen, tanssin ja teatteri-ilmaisun keinoin. Musiikillisten ja taiteellisten kokeilujen kautta lasta opastetaan oivaltamaan ja improvisoimaan. Leikkivä kokeileminen on tärkeä osa lapsen musiikillista, taiteellista ja kokonaisvaltaista kasvua.