Toimitusehdot

Musiikkikoulu Sointulan säännöt

ILMOITTAUTUMINEN JA OPPILASPAIKAN PERUUTTAMINEN

Oppilaat otetaan sisään ilman pääsykokeita ilmoittautumisjärjestyksessä. Vapaita oppilaspaikkoja voi kysellä ympäri vuoden.

Ilmoittautuminen on sitova koko lukuvuodeksi. Lukuvuosi koostuu syys- ja kevätlukukaudesta, sisältäen yhteensä 32 opetusviikkoa. Kevätlukukaudelle ei tarvitse ilmoittautua erikseen.

Oppilaspaikan voi perua kuluitta ennen lukuvuoden alkua ilmoittamalla siitä kirjallisesti musiikkikoulun toimistoon viimeistään kolme viikkoa ennen lukuvuoden alkua (31.7.2017 mennessä). Tämän jälkeen tulleista peruutuksista veloitamme puolet lukukausimaksusta.

Jos oppilaspaikka perutaan jo lukuvuoden alettua tai kesken kauden, veloitamme lukukausimaksun kokonaisuudessaan. Käyttämättä jääneitä kertoja ei hyvitetä.

Oppilaspaikan käyttämättä jättäminen ei ole peruutus.

Lukuvuoden voi keskeyttää vain lukukauden päättyessä. Keskeytyksestä tulee ilmoittaa kirjallisesti osoitteeseen info@musiikkisointula.fi viimeistään kuukautta ennen lukukauden vaihtumista (30.11. mennessä). Suullinen ilmoitus omalle opettajalle ei riitä. Peruutusajan jälkeen tulleista keskeytyksistä veloitamme lukukausimaksun kokonaisuudessaan.

Kurssimaksut suoritetaan kertamaksuna ennen kurssin alkua. Lasku lähetetään sähköpostitse. Kurssimaksua ei palauteta peruutuksen vuoksi.

 

POISSAOLOT

Opettaja korvaa poissaolonsa joko pitämällä tunnit erikseen ilmoitettavana ajankohtana tai järjestämällä sijaisen. Korvaustunteja voidaan pitää myös esim. viikonloppuisin tai lukuvuoden päätteeksi.

Opettajan poissaoloista ilmoitetaan tekstiviestillä ja musiikkikoulun Facebook-sivulla. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan yhteystietojen muutoksesta musiikkikoululle.

Oppilaan poissaoloja ei korvata. Pidemmän poissaolojakson (sairastuminen tms.) hyvitystä käsitellään tapauskohtaisesti. Poissaoloista tulee ilmoittaa joko suoraan opettajalle (soittajat/laulajat) tai musiikkikoulun toimistoon.

 

LASKUTUS

Lukukausimaksut lähetetään sähköpostitse lukukauden alussa. Erikseen pyydettäessä laskut on mahdollista saada myös postitse.

Pyynnöt laskujen eräpäiväsiirroista tai maksamisesta useammassa erässä tulee lähettää osoitteeseen info@musiikkisointula.fi ennen varsinaista eräpäivää. Viestissä tulee mainita laskun numero sekä uusi eräpäivä.

Lukukausimaksuja maksettaessa on käytettävä laskun viitenumeroa.

Mahdollisista tilinumeron vaihtumisista tms. lähetetään aina tiedote ennen muutosta.

Maksumuistutus lähetetään sähköpostitse. Maksamattomien laskujen perinnän hoitaa Suomen Perintätoimisto Oy.

 

MUUT EHDOT

Musiikkikoulu Sointula pidättää oikeuden muutoksiin.

Oppilaan on noudatettava koulun henkilökunnan antamia ohjeita ja määräyksiä.

Oppilas tai huoltaja/saattaja on velvollinen korvaamaan koulun irtaimistolle, kiinteistölle tai muulle omaisuudelle aiheuttamansa vahingon.

Musiikkikoulu Sointula pidättää oikeuden käyttää tunneilla, juhlissa, konserteissa tai muissa tapahtumissa tallennettua materiaalia omilla nettisivuillaan, sosiaalisen median kanavissa, esitteissä, mainoksissa tai mahdollisissa muissa julkaisuissa. Ilmoitathan kuvauskiellosta erikseen kirjallisesti osoitteeseen info@musiikkisointula.fi.

Musiikkikoulu ei vastaa naulakkoon tai muihin musiikkikoulun tiloihin jätetystä omaisuudesta.

Musiikkikoulu Sointulan tapahtumia voi seurata myös Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä ja Pinterestissä!