Musiikkikasvatus

Musiikkikasvatus on tärkeä osa lapsen tasapainoista ja kokonaisvaltaista kasvua. Musiikin avulla lapsen tunne-elämä, sosiaaliset valmiudet sekä motoriset ja tiedolliset taidot karttuvat. Musiikki auttaa lasta toimimaan ryhmässä muiden kanssa, sekä itseilmaisun ja luovuuden kehittymistä.

Lue lisää

Taideintegraatio

Taideintegraatiossa lapsi voi ilmaista itseään kuvataiteen, tanssin ja teatteri-ilmaisun keinoin. Musiikillisten ja taiteellisten kokeilujen kautta lasta opastetaan oivaltamaan ja improvisoimaan. Leikkivä kokeileminen on tärkeä osa lapsen musiikillista, taiteellista ja kokonaisvaltaista kasvua.

Lue lisää

Sointulan tarina

Musiikkikoulun toiminta on hurmannut jo 30 vuotta. Maija Salon perustama musiikkikoulu on muotoutunut vuosien varrella, mutta Maijan opit ovat säilyneet. Maijan musiikkikasvatus elää Sointulan leikeissä ja lauluissa tarjoten ihastuttavia elämyksiä.

Lue lisää

OPETUS

Kerhot

Musiikkipainotteisessa kerhossa laulamme, soitamme, liikumme ja opimme musiikista leikin avulla. Käytämme luovia toiminta- tapoja, kuva- ja sanataidetta sekä tutustumme eri soittimiin. Musiikilliset leikkihetket tukevat lapsen kasvua.

Lue lisää

Muskarit

Opetamme musiikkikasvatuksen perusteita tavoitteellisesti ja tuemme lapsen luovaa musiikillista ilmaisua. Yhdistämme kausittain vaihtuvat teemat musiikillisiin tavoitteisiin laulaen, loruillen, soittaen, kuunnellen, liikkuen ja tanssien.

Lue lisää

Kuvismuskarit

Kuvalliseen ilmaisuun tutustutaan kausittain vaihtuvien musiikillisten teemojen kautta. Rytmi, tempo, dynamiikka, melodia, harmonia ja sointiväri värittävät taidetta. Kuvismuskari on täynnä yllättävää elämyksellistä taidetta lapsille.

Lue lisää

Kuorot

Kuoron toiminta painottuu 1-ääniseen laulamiseen, teatteri-ilmaisuun ja luovaan leikkiin. Ilmaisupainotteiseen kuoroomme pääsevät kaikki halukkaat kouluikäiset laulamisesta, esiintymisestä ja teatteri-ilmaisusta kiinnostuneet lapset ja nuoret.

Lue lisää

Soitonopetus

Tavoitteellinen soitonopetus huomioi oppijan valmiudet, joten soittaminen on mahdollista kaiken ikäisille. Alkuopetus perustuu osaksi Suzuki-menetelmään. Soitonopetusta seuraavissa soittimissa: harmonikka, huilu, sello, viulu, piano ja laulu.

Lue lisää

Ryhmäopetus

Soittotuntien lisäksi voi osallistua ryhmäopetukseen. Yhdessä soittamalla perehdytään yhteismusisoinnin alkeisiin. Musiikin perusteiden alkuopetuksen sisältöihin tutustutaan laulaen, soittaen, liikkuen ja oman soittimen kautta.

Lue lisää

Tule katsomaan Sointulaan, kun pupu loikkaa ja mato muikea soitinta soittaa.

KURSSIT

Musiikkikoulu tarjoaa kursseja aikuisille, lapsille ja koko perheelle.
Kurssit tarjoavat mukavaa vaihtelua arjen keskelle.


Ei sisältöä!


Hyvä opettaja on paras opettaja.

Sointula somessa

Ajankohtaista tietoa Sointulan tapahtumista ja musiikin maailmasta. Tervetuloa kuulolle.