Musiikkikasvatus

Musiikkikoulu Sointula on tarjonnut Tampereella laadukasta musiikkikasvatusta lasten ehdoilla jo vuodesta 1986. Musiikilla on tutkitusti positiivisia vaikutuksia lapsen kokonaisvaltaiseen kasvuun. Musiikkiharrastuksen avulla voidaan tuoda tasapainoa tunne-elämään ja kehittää lapsen sosiaalisia valmiuksia sekä motorisia ja tiedollisia taitoja. Musiikkikasvatuksella pyritään kehittämään myös ryhmässä toimimisen taitoja ja rohkaisemaan itseilmaisua ja luovuutta.

Lue lisää

Taideintegraatio

Musiikkikoulu Sointulassa on mahdollista tutustua muihinkin taiteisiin! Taideintegraatiossa lapselle tarjotaan keinoja ilmaista itseään kokonaisvaltaisesti kuvataiteen, tanssin ja teatteri-ilmaisun kautta. Lasta opastetaan oivaltamaan ja improvisoimaan musiikillisten ja taiteellisten kokeilujen kautta. Leikkivä kokeileminen on osana lapsen musiikkiin ja taiteisiin tutustumista. Taiteidenvälisyyden traditio on jatkunut musiikkikoulun perustamisesta lähtien!

Lue lisää

Sointulan tarina

Musiikkikoulun toiminta on hurmannut Tampereella jo yli 30 vuotta. Maija Salon perustama musiikkikoulu on muotoutunut vuosien varrella, mutta Maijan opit ovat säilyneet! Tarinat ja satuhahmot ja yhdessä tekeminen ovat tärkeä osa musiikin maailmaan kasvamista. Musiikin polku alkaa musisoinnin riemun löytämisellä muskarissa ja voi jatkua tavoitteelliseen, mutta lempeään soitonopiskeluun. Maijan Musiikkikasvatus elää Musiikki Sointulan lauluissa ja leikeissä!

Lue lisää

OPETUS

Kerhot

Musiikkipainotteisessa kerhossa laulamme, soitamme, liikumme ja opimme musiikista leikin avulla. Käytämme luovia toiminta- tapoja, kuva- ja sanataidetta sekä tutustumme eri soittimiin. Musiikillisilla leikkihetkillä tuetaan lasten kehitystä ja tarjotaan mielekästä tekemistä. Kerhotoiminta on tarkoitettu kotihoidossa oleville lapsille ja on palvelusetelillä perheille ilmainen.

Lue lisää

Muskarit

Musiikki Sointulan muskareissa opetetaan musiikkia jo varhaisiässä tavoitteellisesti. Elinikäisen musiikkisuhteen luominen alkaa vauvasta lähtien. Lapsen luovaa musiikillista ilmaisua tuetaan lapsille mielekkäin oppimistavoin. Yhdistämme kausittain vaihtuvat teemat musiikillisiin tavoitteisiin laulaen, loruillen, soittaen, kuunnellen, liikkuen ja tanssien. Muskarit pidetään Tampereella Epilässä ja Vuoreksessa.

Lue lisää

Kuvismuskarit

Kuvismuskareissa tutustutaan kuvalliseen ilmaisuun kausittain vaihtuvien musiikillisten teemojen kautta. Musiikin eri elementeistä (rytmistä, temposta, dynamiikasta, melodiasta, harmoniasta ja sointiväristä) löydetään visuaalisten taide-elämysten pohja. Kuvismuskareissa yhdistyvät musiikin hahmottamisen ja kuvataiteellisen ilmaisun ilo!

Lue lisää

Kuorot

Musiikkikoulun toimintaa värittäneessä kuorossa voi myös nauttia yhdessä musisoimisesta ja esiintymisestä. Kuoron toiminta painottuu 1-ääniseen laulamiseen, teatteri-ilmaisuun ja luovaan leikkiin. Ilmaisupainotteiseen kuoroomme pääsevät kaikki halukkaat kouluikäiset laulamisesta, esiintymisestä ja teatteri-ilmaisusta kiinnostuneet lapset ja nuoret. Yhdessä laulamista ja oman äänen löytämistä on mahdollista harjoitella myös pienemmissä lauluryhmissä.

Lue lisää

Soitonopetus

Tavoitteellinen soitonopetus huomioi oppilaan valmiudet, joten soittaminen on mahdollista kaiken ikäisille. Alkeisopetuksessa käytetään eri oppimistyylejä tukevia opetusmenetelmiä ja otetaan huomioon oppilaan tavoitteet ja toiveet. Soittamisen ilo kumpuaa kannustavasta ilmapiiristä ja yhdessä soittamisesta. Soitonopetusta on tarjolla seuraavissa soittimissa: harmonikka, huilu, saksofoni, kitara, ukulele, sello, viulu, piano, laulu ja lyömäsoittimet.

Lue lisää

Ryhmäopetus

Soittotuntien lisäksi voi osallistua ryhmäopetukseen. Yhdessä soittamalla perehdytään yhteismusisoinnin alkeisiin ja lujitetaan yhteenkuuluvuuden tunnetta musiikillisessa yhteisössä. Ryhmäopetuksessa voi oppia lisää omasta instrumentista tai saada kokemuksia uusista soittimista. Musiikin hahmottamisen taitoja kartutetaan laulaen, soittaen, liikkuen ja oman soittimen kautta. Kuorossa, bändissä tai muissa kokoonpanoissa voi myös tutustua kivoihin soitto- tai laulukavereihin!

Lue lisää

Musiikkikoulu Sointulaan toivotetaan
tervetulleeksi koko perhe!

KURSSIT

Musiikkikoulu tarjoaa kursseja aikuisille, lapsille ja koko perheelle.
Kurssit tarjoavat mukavaa vaihtelua arjen keskelle.

Alkaa: 14.4.2019

Sävellyspaja


  • Ikäryhmä 7-12
  • PäiväSU
  • Kello 12.00-14.30

Tavoitteellista, mutta lempeää taiteen perusopetusta ammattitaidolla!

Sointula somessa

Ajankohtaista tietoa Sointulan tapahtumista ja musiikin maailmasta!