Kuvismuskarit ja ilmoittautuminen

Kuvismuskareissa tutustutaan kuvalliseen ilmaisuun kausittain vaihtuvien musiikillisten teemojen kautta. Musiikin eri elementeistä (rytmistä, temposta, dynamiikasta, melodiasta, harmoniasta ja sointiväristä) löydetään visuaalisten taide-elämysten pohja. Kuvismuskareissa yhdistyvät musiikin hahmottamisen ja kuvataiteellisen ilmaisun ilo! Ilmoittaudu allaoleviin kerhoryhmiin klikkaamalla ryhmän kuvausta. Sähköinen ilmoittautumislomake löytyy kuvauksen alaosasta.