Musiikkikoulu

Musiikkikasvatus

Musiikkikasvatus on tärkeä osa lapsen tasapainoista ja kokonaisvaltaista elämyksellistä kasvua. Musiikin avulla lapsen tunne-elämä, sosiaaliset valmiudet sekä motoriset ja tiedolliset taidot karttuvat. Musiikki auttaa lasta toimimaan ryhmässä muiden kanssa mutta myös itseilmaisun ja luovuuden kehittymistä.

Taideintegraatio

Harjaannutamme lapsen musiikillista muistia ja edistämme rytmi-, muoto-, harmonia-, dynamiikka- ja melodiatajua. Tuemme lapsen luovaa musikaalista ilmaisua. Samalla vahvistamme lapsen sosiaalista ja emotionaalista kehitystä. Integroimme opetuksen kuvataiteeseen, tanssiin ja teatteri-ilmaisuun.

Sointulan tarina

Musiikkikoulun toiminta on hurmannut Tamperelaisia jo 30 vuotta. Maija Salon perustama musiikkikoulu on muotoutunut vuosien varrella, mutta Maijan opit ovat säilyneet. Maijan musiikkikasvatus elää Sointulan leikeissä loruissa ja lauluissa tarjoten ihastuttavia elämyksiä koko perheelle.