Toiminta-ajatus

Musiikkikoulu Sointula on yksityinen musiikkikoulu, joka tarjoaa taiteen perusopetuksen musiikin yleisen oppimäärän mukaista opetusta toiminta-alueenaan Tampere ja sen ympäristökunnat. Taiteen perusopetus on paikallisissa taideoppilaitoksissa vapaa-ajalla annettavaa taidekasvatusta. Se on tavoitteellista, valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan sidottua ja sitä antavat alan koulutetut ammattilaiset. Musiikkikoulu Sointulassa voivat opiskella kaikenikäiset aloittaen muskarista. Musiikkikouluun pääsevät opiskelemaan kaikki halukkaat, oppilaspaikkojen puitteissa, ilman pääsykokeita.

Musiikkikoulu Sointulan opetus tapahtuu pääasiassa Epilän Vernissaraitilla idyllisessä entisessä maalitehtaan rakennuksessa. Koululle on helpot kulkuyhteydet myös Tampereen keskustasta ja sijaintinsa ansiosta siellä opiskellaan myös ympäristökunnista,  (Ylöjärvi, Nokia, Kangasala…) käsin. Muita toimipisteitä on mm. Vuoreksessa, jossa on muskareita kaikenikäisille lapsille ja Kangasalan lepokodilla, missä on mahdollista opiskella pianon- ja huilunsoittoa.

Musiikin taiteen perusopetus on kaikenikäisille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää taidekasvatusta. Musiikki Sointulassa sitoudumme  taiteen perusopetuksen laatukriteerien toteuttamiseen. Opetuksen pääpaino on varhaisiän musiikkikasvatuksessa ja soiton yksilöopetuksessa. Luovaa musikaalista ilmaisua tuetaan integroimalla opetukseen kuvataidetta, tanssia ja teatteri-ilmaisua. Musiikkikoulussa on toiminut ilmaisutaitopainotteinen kuoro musiikkikoulun alkuajoista lähtien. Tarjolla on myös erilaisia yhteismusisointikokoonpanoja, joihin soitonopiskelijat voivat ottaa osaa. Myös soiton yksilöopetukseen liittyy vahvasti yhdessä tekeminen ja yhteissoitto.

Musiikkikoulu Sointulassa jokainen oppilas saa olla oma itsensä ja luoda oman oppimispolkunsa ammattitaitoisessa ohjauksessa. Musiikkikoulun opettajat ovat ammattitaitoisia ja koulutettuja musiikkipedagogeja ja muusikoita.

Musiikkikoulu Sointulassa opiskelu on tavoitteellista, mutta lempeää. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa opettajan ja ryhmän kanssa sekä itsenäisesti. Oppilasta ohjataan kehittämään omia oppimisstrategioitaan ja arvioimaan omaa oppimistaan positiivisen ja rakentavan palautteen avulla.

Ryhmäopetuksessa ja soiton yksilöopetuksessa pyritään ottamaan huomioon eri oppimistyylit ja painotetaan toiminnallisuutta ja tekemällä oppimista. Opetuksen keinona käytetyt laulut, leikit ja tarinat vahvistavat myönteistä kokemusta musiikista ja hyödyntävät oppilaiden aiempia kokemuksia musiikin oppimisessa. Opetuksessa ohjataan oppilasta arvostamaan kaikkien ryhmän jäsenten työskentelyä ja työn tuloksia. Näin opetellaan yhteisön jäsenenä olemisen taitoja.

Soitonopetuksessa luodaan oppilaan lähtökohdista käsin tavoitteet, joiden mukaan edetään tasolta toiselle, ilman ennalta määrättyä portaikkoa. Päämäärätietoinen opiskelu on oppilaan, opettajan ja vanhempien yhteinen tavoite, mitä kohti tehdään yhdessä töitä.

Musiikkikoulu Sointulan opetuksessa toteutuvat taiteen perusopetuksen arvot. Opettajat ohjaavat oppilaita soittamiseen liittyvien erityistaitojen ja soittamisen ilon äärelle oppilaiden toiveet ja lähtökohdat huomioon ottaen. Musiikki Sointulassa luodaan paras mahdollinen elinikäinen musiikkisuhde tuomalla musisoinnin riemu tekemiseen ja opastamalla kohti yksilökohtaisia tavoitteita.

Meillä on mukavaa!