Toimitusehdot

OPPILASPAIKAT JA ILMOITTAUTUMINEN

Oppilaat otetaan sisään ilman pääsykokeita ilmoittautumisjärjestyksessä. Vapaita oppilaspaikkoja sekä muskariin että soiton- ja laulunopetukseen voi kysellä ympäri vuoden.

Ilmoittautuminen on sitova koko lukuvuodeksi. Lukuvuosi koostuu syys- ja kevätlukukaudesta, sisältäen yhteensä 32 opetusviikkoa. Kevätlukukaudelle ei tarvitse ilmoittautua erikseen.

Uudelle lukuvuodelle ilmoittaudutaan erikseen. Soitto-oppilaat ilmoittautuvat seuraavalle lukuvuodelle opettajan jakamalla jatkoilmoittautumislomakkeella/sähköisesti nettisivun kautta. Jatkoilmoittautumisen kirjaamisesta ei tule erikseen vastausta. Muskarilaiset ilmoittautuvat ryhmiin nettisivun kautta.

OPPILASPAIKAN PERUUTTAMINEN UUDEKSI LUKUVUODEKSI

Oppilaspaikan voi perua kuluitta ennen lukuvuoden alkua ilmoittamalla siitä kirjallisesti musiikkikoulun toimistoon viimeistään kolme viikkoa ennen lukuvuoden alkua (31.7. mennessä). Tämän jälkeen tulleista peruutuksista veloitamme puolet lukukausimaksusta.

Jos oppilaspaikka perutaan jo lukuvuoden alettua tai kesken kauden, veloitamme lukukausimaksun kokonaisuudessaan. Käyttämättä jääneitä kertoja ei hyvitetä.

Oppilaspaikan käyttämättä jättäminen ei ole peruutus.

Kurssimaksua ei palauteta peruutuksen vuoksi.

OPINTOJEN KESKEYTTÄMINEN

Ilmoittautuminen on voimassa lukuvuoden läpi (syys- ja kevätlukukausi). Opinnot ovat lukuvuoden kestävä kokonaisuus. Lukuvuoden voi keskeyttää vain syyslukukauden päättyessä. Keskeytyksestä tulee ilmoittaa kirjallisesti osoitteeseen info@musiikkisointula.fi viimeistään kuukautta ennen syyslukukauden vaihtumista (30.11.). Suullinen ilmoitus omalle opettajalle ei ole virallinen.

Peruutusajan jälkeen tulleista keskeytyksistä veloitamme lukukausimaksun kokonaisuudessaan.

Lyhytkurssin (viikonloppu- tai lauantaikurssit, kesämuskari) osallistumisen voi perua kuukautta ennen kurssin alkamispäivämäärää.

Aamupäiväkerhojen irtisanomisaika on yksi kuukausi. Asiakas ilmoittaa kirjallisesti toimistoon kerhopaikan irtisanomisesta. Noudatamme kerhoissa Tampereen kaupungin palvelusetelikerhojen ehtoja. Asiakas huolehtii itse palvelusetelin hakemisesta ja irtisanomisesta.

POISSAOLOT

Opettaja korvaa poissaolonsa joko pitämällä tunnit erikseen ilmoitettavana ajankohtana tai järjestämällä sijaisen. Korvaustunteja voidaan pitää myös esim. viikonloppuisin tai lukuvuoden päätteeksi.

Opettajan poissaoloista ilmoitetaan tekstiviestillä tai sähköpostitse. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan yhteystietojen muutoksesta musiikkikoululle.

Oppilaan poissaoloja ei korvata. Pidemmän poissaolojakson (sairastuminen tms.) hyvitystä käsitellään tapauskohtaisesti. Poissaoloista tulee ilmoittaa joko suoraan opettajalle (soittajat/laulajat) tai viestillä musiikkikoulun toimiston sähköpostiin tai puhelimeen.

YHTEISMUSISOINTI SOITONOPISKELUSSA

Yhteismusisoinnin osuus painottuu vahvasti taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Soittotunneista 1 kerta/lukukausi voidaan korvata yhteismusisoinnilla. Yhteismusisoinnit voidaan pitää yhden viikon aikana tai pitkin lukukautta. Yhteismusisointi sisältyy opetukseen ja tunteja ei korvata oppilaan poissaollessa.

LASKUTUS

Lukukausimaksujen päivitetyt hinnat löytyvät Musiikki Sointulan internetsivustolta:

https://musiikkisointula.fi/hinnasto/

Lukukausimaksut lähetetään sähköpostitse lukukauden (syys- ja kevätlukukausi) alussa. Erikseen pyydettäessä laskut on mahdollista saada myös postitse.

Lasku on maksettava eräpäivään mennessä, tai opetus keskeytetään. Pyynnöt laskujen eräpäiväsiirroista tai maksamisesta useammassa erässä tulee lähettää osoitteeseen info@musiikkisointula.fi ennen varsinaista eräpäivää. Viestissä tulee mainita laskun numero sekä uusi eräpäivä. Lukukausimaksut on suoritettava ennen kuluvan lukukauden päättymistä.

Lukukausimaksuja maksettaessa on käytettävä laskun viitenumeroa.

Mahdollisista tilinumeron vaihtumisista tms. lähetetään aina tiedote ennen muutosta.

Sisarusalennus on 10% toisesta lapsesta eteenpäin kaikessa opetuksessa. Alennus annetaan edullisemmasta lukukausimaksusta.

Maksumuistutus lähetetään sähköpostitse. Maksamattomien laskujen perinnän hoitaa Suomen Perintätoimisto Oy.

LAHJAKORTIT

Lahjakortit ovat voimassa ostohetkellä kuluvan lukuvuoden ajan. Soitinvuokra ei sisälly lahjakorttiin. Lahjakortteja voi ostaa 1kpl/oppilas. Lahjakorttia ei voi palauttaa.

MUUT EHDOT

Musiikkikoulu Sointula pidättää oikeuden muutoksiin.

Oppilaan on noudatettava koulun henkilökunnan antamia ohjeita ja määräyksiä.

Oppilas tai huoltaja/saattaja on velvollinen korvaamaan koulun irtaimistolle, kiinteistölle tai muulle omaisuudelle aiheuttamansa vahingon.

Musiikkikoulu Sointula pidättää oikeuden käyttää tunneilla, juhlissa, konserteissa tai muissa tapahtumissa tallennettua materiaalia omilla nettisivuillaan, sosiaalisen median kanavissa, esitteissä, mainoksissa tai mahdollisissa muissa julkaisuissa. Ilmoitathan kuvauskiellosta erikseen kirjallisesti osoitteeseen info@musiikkisointula.fi.

Musiikkikoulu ei vastaa naulakkoon tai muihin musiikkikoulun tiloihin jätetystä omaisuudesta.

Lukukausimaksuja ei palauteta force majeure- tilanteessa. Force majeure- tilanteella tarkoitetaan yllättävää ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, joka estää sopimuksenmukaisen suorituksen tekemisen. Ylivoimainen este voi olla esimerkiksi sota, kulkutauti, luonnonmullistus tai viranomaisen antama kielto tai määräys.

Lukukaudella 2020-2021 pätevät lisäksi etäopetukseen ja turvallisuuteen liittyvät asiakkaille erikseen infokirjeen yhteydessä toimitetut ehdot.

Etäopetusehdot

TIETOSUOJALAUSEKE

Musiikki Sointula OSK ja palveluntarjoajamme noudattaa tietosuoja-asetuksia ja on laatinut asiaan kuuluvat prosessiohjeet. Voit tutustua tietosuojaselosteeseemme täältä:

https://musiikkisointula.fi/tietosuojaseloste/

Musiikki Sointulan asiakas sitoutuu toimitusehtoihin ja hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn tietosuojaselosteessa esitellyllä tavalla.

Valikko